Добавить новость
World News in Vietnamese
123ru.net временно располагается в домене ru24.net
TITLE

Cuộc cách mạng đòi hỏi sự hy sinh: tập đoàn đá phiến của Hoa Kỳ đang chuẩn bị nộp đơn xin phá sản

Kể từ đầu năm, vài chục công ty đá phiến đã rời khỏi thị trường ở Hoa Kỳ, và điều này không làm ai ngạc nhiên: các nhà đầu tư thấy rằng, những mỏ đá phiến không mang lại lợi nhuận và dòng vốn đầu tư vào ngành này giảm mạnh.


Заголовки

Заголовки