Добавить новость
World News in Turkmen

TITLE

Netijeler AstraZeneca COVID-19 sanjymynyň 90% täsirli bolup biljekdigini görkezýär

“AstraZeneca” kompaniýasy koronawirusa garşy öz sanjymynyň 90% çenli täsir edip biljekdigini, dünýäde 58 milliondan gowrak adama ýokaşan, 1,4 milliona golaý adamyň ölmegine we dünýä ykdysadyýetine täsir eden global pandemiýa garşy göreşde täze açyş bolandygyny aýtdy. Oksford uniwersiteti tarapyndan işlenip düzülen sanjym, 23-nji noýabrda yglan edilen deslapky synag netijelerine görä, ýarym doza hökmünde, iň azyndan bir aý aralykda doly doza hökmünde kabul edilende COVID-19-yň öňüni almakda 90% täsirli bolupdyr.


Заголовки

Заголовки