Добавить новость
World News in Turkmen
123ru.net временно располагается в домене ru24.net
TITLE

Bakuwdaky protestlerde onlarça aktiwist tussag edildi

Polisiýa 19-njy oktýabrda Azerbaýjanyň paýtagty Bakuwda onlarça protestçini tussag etdi. Oppozisiýadaky Halk fronty partiýasynyň lideri Ali Kerimli hem tussag edilenleriň biri boldy. Bu basyp ýatyryş Bakuwda 8-nji oktýabrda ýygnanyşmak azatlygy hukugyna goldaw üçin geçirilen protestiň yz ýanyna gabat geldi. Şonda Demokratik güýçleriň milli geňeşi, Azerbaýjandaky oppozisiýa güýçleriniň bileleşigi tarapyndan gurnalan protestde birnäçe adam tussag edildi.


Заголовки

Заголовки