Добавить новость
World News in Norwegian
TITLE

– OL-avgjerd innan tre månader

IOC-medlem Dick Pound seier at ei avgjerd om gjennomføring av OL og Paralympics i Tokyo må takast seinast om tre månader. Årsaka er spreiinga av korona-viruset covid-19. OL skal etter planen opnast 24. juli, og Pound meiner at ei avgjerd må takast minimum to månader før det. – Mykje må gjerast med tryggleiken. Det gjeld mat, utøvarlandsbyen og hotella, seier Pound. Han trur at om OL ikkje kan opnast etter planen, betyr det avlysning, ikkje utsetjing. Berre tre gonger tidlegare sidan starten i 1896 har sommar-OL blitt avlyst.


Заголовки

Заголовки