Добавить новость
World News in Norwegian
TITLE

Slo politialarm. Nå svarer sjefene

Norges polititopper kjenner seg ikke igjen i kritikken fra sine egne om at organisert kriminalitet er nedprioritert, men innser at politiet har utfordringer.


Заголовки

Заголовки