Добавить новость
World News in Norwegian
123ru.net временно располагается в домене ru24.net
TITLE

Vil ta opp gammal tradisjon frå før krigen

Sidan andre verdskrig har det ikkje vore organisert sal av hasselnøtter i Eikesdalen. Aldri før har dei sett så mange hasselnøtter som i år, og no vil lokalbefolkninga satse for alvor.


Заголовки

Заголовки