Добавить новость
World News in Norwegian
TITLE

Dommen mot Mazyar Keshvari ankes

Statsadvokaten anker straffeutmålingen i saken mot Mazyar Keshvari. I oktober ble han dømt til sju måneders fengsel for grovt bedrageri mot Stortinget.


Заголовки

Заголовки